Beste leden, 

De afgelopen dagen is onze vereniging meermaals in het nieuws gekomen. Er zijn door diverse mensen, zowel binnen onze vereniging als vanuit de gemeente, uitspraken gedaan over de toekomst van RKDSO.

Wij als bestuur willen hier heel graag eerlijk, open en helder in zijn:

Er zijn noch beslissingen genomen, noch voorkeuren uitgesproken over onze toekomst. We bevinden ons momenteel in een oriënterende fase waarin met alle betrokken partijen wordt gesproken.

Wij zijn op de hoogte van de inhoud van nieuwe sportvisie van de gemeente Venlo maar het is nog veel te vroeg om een eventuele voorkeur uit te spreken aangaande zelfstandigheid, fusie met wie dan ook of doorgaan in welke vorm dan ook. Zoals een goed bestuur betaamt zijn wij natuurlijk wel bezig met dit gevoelig onderwerp.

We delen de zorgen van de gemeente over het dalende ledenaantal en voeren hierover constructieve gesprekken met andere verenigingen. Ook is er een werkgroep in het leven geroepen met daarin mensen van binnen én buiten RKDSO. Zij onderzoeken in een zo breed mogelijk speelveld de opties die te maken hebben met onze toekomst.  

Naar aanleiding van onderstaand artikel dat vandaag (4 april 2019) in Dagblad de Limburger verscheen, heeft verantwoordelijk wethouder Vervoort (SP, Sport) contact met ons gezocht en uitgelegd dat het “absoluut niet zijn woorden” waren die het artikel noemt. Wij als bestuur zijn blij met deze verklaring van de wethouder en gaan vol goede moed en met open vizier verder met dit proces.

We zijn ons bewust van de gevoeligheid van de situatie maar vragen iedereen de rust te bewaren en de betrokken mensen hun werk te laten doen.

Heb je vragen over de situatie of wil je ook meedenken met ons? Meld je gerust bij een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur RKDSO


ARTIKEL: (klik op link)

www.rkdso.nl/images/De-Limburger-4-april-2019-Gemeente-heeft-stok-achter-de-deur.pdf 

bron: Dagblad de Limburger, dd. 4 april 2019

Rabobank Venlo
Wilma Sport Safety
Ewals Cargo Care
Contour Accountants
www.aviko.nl
www.edhegger.nl
http://www.stukadoorleonjenniskens.nl/
DCM
www.jbfa.nl/
Brands Meubeltransport
www.hombergh.nl