Vast onderdeel tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is de huldiging van onze jubilarissen. Gisteren werden er in totaal 4 speldjes uitgereikt voor 25 jaar lidmaatschap en één speldje voor maar liefst 40 jaar lid van RKDSO.  

Gido Nijskens werd gisteren gehuldigd voor zijn 40 jaar lidmaatschap van RKDSO. Gido is naast actief voetballer ook nog scheidsrechter bij de jeugd. Gido van harte gefeliciteerd!

  

 

De leden die het 25-jaar speldje kregen waren Rob Simons, Dennis van de Kerkhof, Rob Kramer en Jan Jacobs. Helaas waren niet alle jubilarissen in de gelegenheid het speldje zelf in ontvangst te nemen. Gelukkig waren er enkele familieleden bereid het speldje op de juiste plaats te krijgen. Nogmaals allen van harte gefeliciteerd en bedankt voor jullie trouwe lidmaatschap.

              

 

Rabobank Venlo
Wilma Sport Safety
Ewals Cargo Care
Contour Accountants
www.aviko.nl
www.edhegger.nl
http://www.stukadoorleonjenniskens.nl/
DCM
www.jbfa.nl/
Brands Meubeltransport
www.hombergh.nl