Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 

Echter, in onze snel veranderende samenleving is het lastig om jeugd te blijven motiveren om te blijven voetballen, alsook lid te blijven van de vereniging. Daarom wordt binnen het beleid prioriteit gegeven aan het jeugdvoetbal. 

Samen met leden van de Jeugdcommissie, Technische commissie, Bestuur en Beleidscommissie is het concept Jeugdvoetbal beleidsplan RKDSO/DEV-Arcen tot stand gekomen.

Dit concept zal met het volledige jeugdkader besproken worden, alvorens het in de ledenvergadering van RKDSO en DEV-Arcen gepresenteerd zal gaan worden.

Dit plan is nu nog een “concept”. De komende maanden zullen de hoofdlijnen en acties, voortkomend uit dit plan, verder uitgewerkt en opgezet worden, met als ingangsdatum start seizoen 2019-2020! 

Het concept beleidsplan Jeugdvoetbal is hier te bekijken.

 

Rabobank Venlo
Wilma Sport Safety
Ewals Cargo Care
Contour Accountants
www.aviko.nl
www.edhegger.nl
http://www.stukadoorleonjenniskens.nl/
DCM
www.jbfa.nl/
Brands Meubeltransport
www.hombergh.nl