Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur Rik Ambrosius unaniem aangewezen als interim-voorzitter van RKDSO. Na het afscheid van Harrie Vousten eerder dit jaar hebben de overige bestuursleden de taken onderling verdeeld. De voorzittersrol zal nu dus door Rik op interim basis worden ingevuld. Begin volgend jaar wordt bekeken of Rik zich officieel verkiesbaar stelt, waarna uiteraard de juiste statutaire procedures gevolgd zullen worden.

Rik is sinds 2016 algemeen bestuurslid en beheert onder andere de website en hij is verantwoordelijk voor het maandelijkse oud papier ophalen. In zijn jongere jaren speelde hij ruim 250 wedstrijden voor ons eerste elftal, waarvan meerdere seizoenen als aanvoerder. Na zijn actieve voetbalcarrière richtte hij zich op een bestuursfunctie en nu zal hij dus als interim-voorzitter fungeren.

Andere kandidaten voor de functie van voorzitter kunnen zich ook nog steeds melden bij het bestuur. Heb je interesse of wil je een keer proeven aan bestuursfunctie? Meld je dan bij een van de bestuursleden.

Het bestuurs wenst Rik veel succes en voldoening bij zijn nieuwe rol.

Rabobank Venlo
Wilma Sport Safety
Ewals Cargo Care
Contour Accountants
www.aviko.nl
www.edhegger.nl
http://www.stukadoorleonjenniskens.nl/
DCM
www.jbfa.nl/
Brands Meubeltransport
www.hombergh.nl