Vanwege het stoppen van enkele leden van de jeugdcommissie afgelopen seizoen, zijn wij op zoek gegaan naar
personen die willen helpen om de jeugdcommissie te versterken. We zijn dan ook verheugd om te melden dat Tom
Verhaegh, Jeroen van den Hombergh en Suzanne in ’t Zand bereidt zijn gevonden om de jeugdcommissie te komen
versterken.


De jeugdcommissie bestaat nu uit de volgende leden:
 Loek Nijveld (DEV-Arcen)
 Ralf Reutelingsperger (DEV-Arcen)
 Suzanne in ’t Zand (DEV-Arcen)
 Dirk Geurts (DEV-Arcen)
 Tom Verhaegh (RKDSO)
 Jeroen van den Hombergh (RKDSO)

Verder zijn er enkele veranderingen (zoals de samenwerking met IVO) waardoor de jeugdcommissie het wenselijk
vond een en ander toe te lichten.


De contactpersonen naar de hoofdbesturen zijn Jeroen en Tom voor RKDSO en voor DEV-Arcen is dit Ralf.


De contactpersonen voor de teams zijn als volgt:
Jeroen en Ralf  teams die op groot veld spelen
Tom en Loek  teams die op klein veld spelen


Zijn er zaken die jullie willen aankaarten, dan zijn bovengenoemde hiervoor de aangewezen personen.
De samenwerking met IVO (pilot voor seizoen 2024-2025) bij de JO19 en de JO17 vergt extra aandacht. Hiervoor zal
een werkgroep worden opgericht waarin personen van zowel DEV, DSO als wel IVO zullen plaatsnemen. Deze
werkgroep zal de samenwerking nauwlettend in de gaten houden en regelmatig evalueren.


Verder willen wij via deze weg Ton Willemsen, Rob Bartels en Daan van den Hombergh bedanken voor hun inzet
voor de jeugdcommissie de afgelopen jaren en wensen wij Jeroen, Tom en Suzanne veel plezier en succes met hun
rol in de jeugdcommissie.


Met spoetieve groet,
Jeugdcommissie DEV-Arcen & RKDSO

Rabobank Venlo
Wilma Sport Safety
Ewals Cargo Care
Contour Accountants
www.aviko.nl
www.edhegger.nl
http://www.stukadoorleonjenniskens.nl/
DCM
www.jbfa.nl/
Brands Meubeltransport
www.hombergh.nl