Update 29 september:

 • Kantine blijft sowieso t/m 20 oktober gesloten.
 • Er is voorlopig géén publiek welkom bij jeugd- en seniorenwedstrijden.
 • Trainingen en wedstrijden gaan wel door.
 • Bij halen en brengen van kinderen dient u buiten de toegangspoort te blijven.

Jeugd 

 • Teams kunnen normaal gebruik maken van het aan hun toegewezen kleedlokaal voor omkleden & douchen na een training of wedstrijd.
 • Poets na gebruik het lokaal.
 • Per team zijn 2 volwassen begeleiders in het lokaal aanwezig/toegestaan, waarbij geldt dat zij onderling 1,5 meter afstand houden.
 • Dit geldt ook voor de wedstrijdbespreking, die echter bij voorkeur op het veld plaatsvindt.

Senioren (1.5 meter protocol) (geldt ook voor JO19) 

 • Houd rekening met de 1.5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is. 
 • Ten aanzien van trainingen: omkleden en douchen is toegestaanEr zijn per kleedlokaal max. 6 personen toegestaan.  Als de situatie het toelaat, zijn per team veelal 2 kleedkamers beschikbaar. 
 • In de douches zijn max. 2 personen (volwassenen) tegelijk toegestaan.

Kantine  

 • De kantine is voorzien van Corona-bestikkering zoals looproutes en afstandspunten.
 • Er is één in- en één uitgang. 
 • Aan de bar is er een bestelpunt voor consumpties. Loop verder naar het afhaalpunt en ga vervolgens aan een tafel zitten.
 • Bezoekers zullen verzocht worden zoveel mogelijk met pin te betalen.
 • Bezoekers zijn verplicht om te gaan zitten en mogen geen stoelen en/of tafels verplaatsen.
 • Bezoekers worden gevraagd de registratieformulieren in te vullen bij betreding kantine.
 • Indien regels niet worden nageleefd, zullen bezoekers hierop worden aangesproken. 

Spelers 

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; Schud geen handen. (Uitzondering: Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als ze nauw contact zijn van een positief getest persoon (maar niet als ze zelf positief getest zijn of huisgenoot zijn.) 
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in het kleedkamergebouw en in de kantine. 
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel. 
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden. 

Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers 

 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. Schud geen handen.
 • Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven.
 • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.
 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport.
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out; in de kantine zijn eventueel extra stoelen voor reservespelers en begeleiding te krijgen. 

 Ouders en toeschouwers 

 • Nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht. 
 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. 
 • Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc. 
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden. 

 Veiligheid- en hygiëneregels 

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen. 
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging. 
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte.  

Accommodatie 

 • Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, zonder placering. RKDSO verwacht niet meer dan 250 bezoekers op hetzelfde moment 
 • De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg deze ook op. 
 • Er zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen beschikbaar; 

Bovenstaande afspraken maken wij op advies van de KNVB/NOC/NSf: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v12.pdf. Dit Protocol moet er toe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van het voetbalspelletje. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Bestuur RKDSO

 

Rabobank Venlo
Wilma Sport Safety
Ewals Cargo Care
Contour Accountants
www.aviko.nl
www.edhegger.nl
http://www.stukadoorleonjenniskens.nl/
DCM
www.jbfa.nl/
Brands Meubeltransport
www.hombergh.nl