SAVE THE DATE

ALGEMENE LEDENVERGADERING RKDSO

 

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

 

Vrijdag 28 oktober om 20.30 uur is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Noteer deze datum alvast in jullie agenda. De agenda en notulen van de vorige editie ontvangen jullie uiterlijk 1 week voorafgaand.

 

We hopen op een zo groot mogelijke opkomst. Graag praten we jullie bij over hoe RKDSO er voor staat. Daarnaast zijn er op korte termijn belangrijke beslissingen te nemen over de toekomst van onze club. Jullie standpunt is daarin niet enkel welkom maar cruciaal.

 

Uiteraard vindt de vergadering plaats in onze kantine (Bosbergstraat 55, Lomm).

 

Tot dan,

 

Bestuur RKDSO

Rabobank Venlo
Wilma Sport Safety
Ewals Cargo Care
Contour Accountants
www.aviko.nl
www.edhegger.nl
http://www.stukadoorleonjenniskens.nl/
DCM
www.jbfa.nl/
Brands Meubeltransport
www.hombergh.nl